Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

 

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Banks & Financial Inst. Regulation Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. :977 1 4411407
Fax :
977 1 4414552
Email :
bfr@nrb.org.np


Directives
• Directive to Infrastructure Development Bank  3.9 mb
• Directive to Microfinance FIs, 2075 1.6 mb
• Directive to Microfinance FIs, 2076  1.7 mb
• Directives to Microfinance FIs, 2071 1.4 mb
more..
Guidelines
• Banking Service Fee Guidelines 2067 1.5 mb
• CEO's Remuneration for B, C and D Class Institutions Guidelines 2068 105 kb
• Cheque Standards and Specifications 2012 1.4 mb
• Chief Executive's Remuneration Guidelines 2067 1.3 mb
more..

Financial Stability Report
• Issue No. 10 (July 2018)  3.2 mb
• Issue No. 9 (July 2017) 3.3 mb
• Issue No. 8 (July 2016) 2.6 mb
• Issue No. 7 (July 2015) 1.7 mb
more..

Circulars
• 2076/77  
• 2075/76  
• 2074/75
• 2073/74
• 2072/73
• 2071/72
• 2070/71
• 2069/70
• 2068/69
• 2067/68

 
Samples of Article of Association, Memorandum of Association and Bylaws :
Model Draft
नियमावली
प्रबन्धपत्र
कर्मचारी सेवा विनियमावली
कर्जा अपलेखन विनियमावली
आर्थिक प्रशासन विनियमावली
 
List of Banks & Financial Institutions
• BFI's List in English (Mid Jan 2020)
• २०७६ पौष मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• BFI's List in English (Mid Oct 2019)
• २०७६ असोज मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• BFI's List in English (Mid July 2019)
• २०७६ असार मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• BFI's List in English (Mid Apr 2019)
• २०७५ चैत मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• BFI List in English (Mid Dec 2018)
• २०७५ पौष मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• List in English (Mid Oct 2018)
• २०७५ असोज मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• २०७५ असार मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• List in English (Mid Jul 2018)
• 2074-12 (Mid Apr, 2018)
• २०७४ चैत मसान्त सम्ममा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नामावली
• List in Nepali (Pus 2074)
• List in Nepali (Asoj 2074)
• List in English (October 2017)
» Codes for Banks & Financial Institutions
 
Miscellaneous Notices
• वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति  
• शहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्वन्धि एकिकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भएको सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंककप सूचना
• सीमित बैंकिंग कारोबार गर्न विगतमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका १४ वटा सहकारी संस्थाहरुले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित ऐन अन्तर्गत रही अन्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सरह कारोबार गर्न सक्ने संवन्धी सूचना
• सीमित बैंकिंग कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा
• बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना सम्बन्धि निवेदन दर्ता स्थगित गरिएको सूचना
Notice for Non MICR Cheque Clearance
License Cancellation of United Development Bank
Nepal National Payment System Development Strategy
Notice for Listing of Management Team
Attachment - Application Form for Lisitng of Management Team
Notice for Bank Balance Certificate Related Ads.
Notice for Task Force and Hotline Provision for Banking Services.
नेपाल बैंक लि. को प्रगति विवरण
संस्थापक शेयरधनी परिवर्तन गर्न नपाइने बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
Application fee for establishment of new BFIs
Postponement of Licensing for NGOs

Study Reports
» गाभ्ने/गाभिने(मर्जर) तथा प्राप्ति(एक्विजिसन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४

 Archive
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.