Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Birgung, Parsa
Tel.: 977 051-418098, 418272, 418165
Fax :
977 051-418102
Email :
nrbbrg@nrb.org.np

Notices
• नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगंज कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  
• नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगंज कार्यालयको सामान लिलामको बोलपत्र आहवानको सूचना
• वीरगंज कार्यालयको मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन आउने सम्बन्धी सूचना
• वीरगन्ज कार्यालयको कार्यालय भवन, अधिकृत आवास भवन, सुरक्षा समुह (सर्भिलेन्स ग्रुप) आवास भवन, अतिथि गृह र सोको पर्खाल रङरोगन कार्य सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना |
• वीरगंज कार्यालयको कार्यालय भवन, अधिकृत आवास भवन, सुरक्षा समूह(सर्भिलेन्स ग्रुप) आवास भवन, अतिथि गृह र सोको पर्खाल रंगरोगन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |
• वीरगंज कार्यालय परिसरको पर्खाल मर्मत तथा रंगरोगन गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना |
 
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.