Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Currency Management Department

Thapathali, Kathmandu
Tel. : 977 1 4227283
Fax :
977 1 4249541
Email :
cmd@nrb.org.np

Notices
• नेपाली नोटमा लेख्न वा कोर्न नहुने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना  
• रुपैया ५०० दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सूचना   
• तोडा चलान (Fund Transfer) का लागि परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना  
• नयाँ नोट सटही सम्बन्धि सूचना
• Tender Notice for Fund Transfer
• नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथलीको रुपैया ५ दरको २६ करोड थान नयाँ नोट डिजाइन, छपाई तथा आपूर्ति गर्ने सम्झौता सम्बन्धि सूचना
• नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्र व्यवस्थापन विभाग थापाथलीको रुपैया १० दरको २४ करोड थान नयाँ नोट डिजाइन, छपाई तथा आपूर्ति गर्ने सम्झौता सम्बन्धि सूचना
• रुपैया २० दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सूचना
• रुपैया ५० दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सूचना
• New Note Distribution List
• रुपैया १०० दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सूचना
• सफा नोट नीति सम्बन्धी परिपत्र
• नेपाली नोटको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागको अनुरोध
• नयाँ नोट सटही सम्बन्धि सूचना
• नोटकोष निरीक्षण कार्यमा भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
Computer, Electronics and Furnitures Lilam Silbandi Bolpatra Notice
List of Companies declared qualified and enlisted for Designing, Printing and Supply of Nepalese Paper Banknotes 2015
बैकर्स प्रशिक्षण केन्द्र भवनको भुइँ तलामा रहेको ढुकुटी मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
रूपैया १००० दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सूचना
रूपैंया १०० दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सुचना
रूपैंया ५० दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सुचना
रूपैंय २० दरको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने बारेको सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंक नोटकोष संन्चालन निर्देशिका, २०६७ (प्रथम संशोधन २०६९)
पुर्व राजाको तस्वीर भएको नोटहरु पूर्ववत चलनचल्तीमा रहने व्यवस्थान सम्बन्धी सूचना
पूर्व राजाको तस्वीर भएको र मैलो झुत्रो नोटहरु सम्बन्धी सम्पूर्ण बाणिज्य बै‌क तथा वित्तीय स‌स्थाहरुलाई सूचना
पूर्व राजाको तस्वीर भएका नोटहरु तथा मैला झुत्रा नोटहरु सम्नधी सूचना
सबै बाणिज्य बै‍कहरुलाई सफा नोट नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि परिपत्र
Nepal Rastra Bank Notekosh Directives, 2067

Directives
• नेपाली नोटमा लेख्न वा कोर्न नहुने सम्बन्धी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र  
नोटकोष कारोबारमा थप व्यवस्था भएको सम्बन्धमा
नोटकोष कारोबारमा थप व्यवस्था भएको सम्बन्धमा
नोटकोष कारोबार संचालन गर्ने सम्बन्धमा
नोटकोष कारोबारमा थप व्यवस्था भएको सम्बन्धमा
नोटकोष कारोबारमा थप व्यवस्था भएको सम्बन्धमा
सफा नोट नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा
नोटकोष संचालन निर्देशिका २०७० (दोस्रो संशोधन सहित)

Tenders
• तोडा चलान (Fund Transfer) का लागि परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना  
• Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 210 million pieces of Nepalese Rupees 20 Denomination Paper Banknotes
• सुरक्षा गार्ड बस्ने घर निर्माण गर्ने, सो माथि सेन्ट्री बनाउने तथा गेट मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
Invitation for Bids - Printing & Supply of 160 million pieces of Rupees 1000 Denomination Nepalese Paper Banknotes;
दरभाउ पत्र (प्राविधिक)
दरभाउ पत्र (आर्थिक)
Amendment and Clarification of Rs 5 and Rs 10
बोलकबोल प्रकृयाद्धारा सुन चांदी बिक्री गर्ने बारेको सूचना
अनुसुचि १
सुन चोंदिको विवरण
Rs. 100 tender clearification and Amendmend
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved