Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854
  
वित्तिय साक्षरता (Financial Literacy)
• Nepal Rastra Bank Then, Now and Ahead April 2016
बिध्यार्थी संग नेपाल राष्ट्र बैंक

(आधारभुत वित्तीय जानकारी मूलक पुस्तिका)
    Open PDF

NRB Then Now and Ahead

(Introduction to the Nepal Rastra Bank (NRB) from the historical and futuristic perspectives)
    Open PDF

पैसाको बोट

(वित्तीय चेतना मूलक कथा पुस्तिका)
        Open PDF
    समृद्धितिर

   (वित्तीय चेतना मुलक गीतहरुको संगालो)

वित्तिय शिक्षा हासिल गराैं

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर:   संगिता प्रधान (राना), पारू लामा, धनुषा सिंह घले, नवराज आचार्य साथीहरू

              Play Song
         Download Lyrics

नोटलाइ जतन गरैां

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर: दिपक लिम्बु र पारु ला मा

              Play Song
          Download Lyrics

समृद्दिका लागि वचत

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर : धनुषा सिंह घले र सन्त ौष लामा

              Play Song
         Download Lyrics

कर्जा सदुपयोग गरैां

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर:   शिशिर यौगी

               Play Song
         Download Lyrics

विना धितो महिला समूह कर्जा

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर:   पारु लामा, धनुषा सिंह घले,गीता थापा र अ लका आत्रेय

              Play Song
         Download Lyrics

विदेशको कमार्इलाइ आर्थीक बिकासमा लगाअैां

सव्द :  भागवत आचार्य
संगित : राजु सिंह
स्वर:   पारु लामा, धनुषा सिंह घले, नवराज आचार ्य र सन्तौष लामा

              Play Song
          Download Lyrics

 Return to top  
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.