Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

 

Directives, Notification    


Foreign Exchange Management   

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागद्वारा जारि गरिएको एकीकृत परिपत्र

विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरुलाई जारि गरिएको एकीकृत परिपत्र-२०७४2096.82 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.