Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

 

Directives, Notification    


Foreign Exchange Management   

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरुको संग्रह

परिपत्र नं‌
विषय
०६/२०७६-७७ एकीकृत परिपत्र-२०७६  
०६/२०७६-७७ एकीकृत परिपत्र-२०७६ जारी गरिएकाे सम्बन्धमा ।  
०५/२०७६-७७ एकीकृत परिपत्र - २०७४ (इ.प्रा. परिपत्र ०७/२०७४ र इ.प्रा. परिपत्र १२/२०७४) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा |  
०४/२०७६-७७ “एकीकृत परिपत्र –२०७४” मा गरिएका संशोधन/परिमार्जन/थप व्यवस्था सम्बन्धी तालिका ।  
०४/२०७६-७७ “एकीकृत परिपत्र –२०७४” मा संशोधन/परिमार्जन/थप व्यवस्था सम्बन्धमा ।  
०३/२०७६-७७ एकीकृत परिपत्र–२०७४ को इ.प्रा.परिपत्र १२/२०७४ मा संशोधन (नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारकाे स्वामित्व रहेका निकायबाट भएकाे ग्लाेबल टेन्डर अन्तर्गत ठेक्का प्राप्त गरेका निकायहरूले आर्जन गरेकाे मुनाफा रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी ) गरिएको सम्बन्धमा ।  
०२ /२०७६-७७ एकीकृत परिपत्र–२०७४ को इ.प्रा.परिपत्र १८/२०७४ मा संशोधन (विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलनसम्बन्धी) गरिएको सम्बन्धमा ।  
०१ /२०७६-७७ इ.प्रा. परिपत्र २९/२०७५–७६(Harmonic Code) मा संशाेधन गरिएकाे सम्बन्धमा ।  
३१ /२०७५-७६ इ.प्रा. परिपत्र २१/२०७५–७६ (निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५) मा संशाेधन गरिएकाे सम्बन्धमा ।  
३० /२०७५-७६ इ.प्रा. परिपत्र २९/२०७५–७६ (Harmonic Code) मा संशाेधन गरिएकाे सम्बन्धमा ।  
२९ /२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - इ.प्रा. परिपत्र १/२०७४ काे १.६.१ (Harmonic Code) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा ।  
२८ /२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ (इ.प्रा. परिपत्र ०१/२०७४) मा संशाेधन (FOB सम्बन्धी)गरिएको सम्बन्धमा |  
२७/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशाेधन गरिएको (परामर्श सेवा बापतको रकम विप्रेषण कम्पनी मार्फत ल्याउन पाउने) सम्बन्धमा |  
२६/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - इ.प्रा. परिपत्र ०७/२०७४ (कैलाश मानसरोवर) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा |  
२५ /२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - इ.प्रा. परिपत्र १/२०७४ (ECTS मार्फत हुने ढुवानी) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा ।  
२४ /२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ (इ.प्रा. परिपत्र १८/२०७४) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा |  
२३ /२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ (Pre–shipment / Post–shipment र Sight LC कर्जा सम्बन्धी व्याजदर) मा संशाेधन गरिएको सम्बन्धमा |  
२२ /२०७५-७६ Max Money SDN. BHD, Malaysia का सम्बन्धमा जानकारी गराएको।   
२१/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ को एकीकृत इ.प्रा. परिपत्र ०६/०७४ को विध्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको सम्बन्धमा |  
२०/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ (नवीकरण उर्जा सम्बन्धी विषय)मा संशोधन गरिएकोबारे |  
१९/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको (वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि प्रदान गरिने सटही सुविधाबारे) सम्बन्धमा
१८/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको (भा.रु. २००, ५००, १००० र २००० दरका नोटहरुबारे) सम्बन्धमा
१७/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको (विदेशबाट Repatriation ल्याउनेबारे) सम्बन्धमा
१६/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४(क्यासिनोहरुले Online Gaming का लागि बैंकिंग प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा) संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
१५/२०७५-७६ वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा |
१४/२०७५-७६ Sight LC Payment र Electronic Card को माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धमा |
१३/२०७५-७६ Escrow खाता व्यवस्थापन तथा Custodian सम्बन्धी संशोधन
१२/२०७५-७६ Max Money SDN. BHD, Malaysia को कारोबारमा प्रतिबन्ध
११/२०७५-७६ वाणिज्य बैंकहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्थामा संसोधन गरिएको सम्बन्धमा
१०/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको (TT र पासपोर्ट सटही सुविधा) सम्बन्धमा
९/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
८/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
७/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
६/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
५/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धामा
४/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धामा
३/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धामा
२/२०७५-७६ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धामा
१/२०७५-७६ एकीकृत इ.प्रा. परिपत्र:०३/२०७४ मा संशोधन तथा थप गरिएको सम्बन्धमा
५/२०७४-७५ क्यासिनोको इजाजत, कारोबार, रिपोरटिंग, खाता संचालन, रकम ट्रान्सफर लगायतको व्यवस्था सम्बन्धमा
४/२०७४-७५ इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेन्जरहरुले Point of Sale(POS) मार्फत विदेशी मुद्रा सटही दिने सम्बन्धमा
३/२०७४-७५ लाभांश र अन्य रकमको भुक्तानी राेक्का सम्बन्धी परिपत्र निलम्बन गरिएको बारे
२/२०७४-७५ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा स‌शोधन गरिएको सम्बन्धमा
१/२०७४-७५ एकीकृत परिपत्र - २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
४/२०७३-७४ लाभांश र अन्य रकमको भुक्तानी रोक्का राख्ने सम्बन्धमा
३/२०७३-७४ एकिकृत परिपत्र २०७४ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
२/२०७३-७४ एकिकृत इ. प्रा. परिपत्र संख्या १/२०७४ मा संशोधन
१/२०७३-७४ स्विडिस क्रोनर १०० र ५०० दरका बैंक नोटहरू सटही गर्ने सम्बन्धमा
More...  
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.