Spokesperson and Information Officer
Mr. Laxmi Prapanna Niroula
Office-Tel: +977-1-4441045, 4419805(Ext:122)
Mob: +977-9851210919
Res-Tel: +977-1-4110354
Email: lprapanna@nrb.org.np

 

 

 

 

 

 

 

Directives, Notification


Foreign Exchange Management

६६९ एकीकृत परिपत्र-२०७४ जारि गरिएको सम्बन्धमा
६६८ नगद भुक्तानी गर्न सकिने रकम र समय सीमा सम्बन्धमा
६६७ Online Reporting सम्बन्धमा
६६६ आयातको लागि विदेशी मुद्रामा Loan Book गर्न पाउने सम्बन्धमा
६६५ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा (२०७३/१०/२३)
६६४ बाणिज्य बैंकहरुले अमेरिकी डलर आयात गर्ने र नगद अमेरिकी डलर विक्री गर्दा Cash Handling Charge लिन पाउने सम्बन्धमा
६६३ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
६६२ भारतीय रुपैया ५०० र १००० दरका नोट सटहीमा बन्देज लगाइएको सम्बन्धमा
६६१ विशाखापतनम तथा कोलकाता/हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने आयात/निर्यात कारोबार सम्बन्धमा
६६० विदेशी नागरीकले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको सटही व्यवस्था सम्बन्धमा
६५९ मनिचेञ्जरको कारोवार गर्ने संस्थाको चुक्ता पूँजी बृद्धि सम्बन्धमा
६५८ विप्रेषण कारोवार गर्ने कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बृद्धि सम्बन्धमा
६५७ भन्सार नाका संशोधन सम्बन्धमा
६५६ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा (भारतबाहेक) वस्तु तथा सेवा (लिज समेत) आयात गर्दा बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा
६५५ प्रतितपत्र विना ड्राफ्ट/टि.टि. को माध्यमबाट गरिने आयातको भुक्तानी व्यवस्था सम्बन्धमा
६५४ २०, ५० र १००० दरका स्वीडिस क्रोनर नोटहरु सटही गरिसक्नु पर्ने सम्बन्धमा
६५३ विनिमय दर निर्धारण तथा प्रकाशन गरिने विदेशी मुद्राहरुका सम्बन्धमा
६५२ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा
६५१ भारतबाट परिवर्त्य विदेशी भुक्तानी गरी software खरिद गर्ने बारे
६५० एशियन क्लियरिङ्ग युनियन (ACU) को कारोवार बारे
६४९ परिवर्त्य विदेशी मुद्राको बै‌क ग्यारेण्टी सम्बन्धमा
६४८ विभिन्न निकायलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्ने बारे
६४७ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरिने आयात प्रतितपत्र कारोवार सम्बन्धी इ.प्रा. परिपत्र संख्या ५८० मा संशोधन
६४६ प्याकेज टुरसम्वन्धी काम गर्ने टुर अपरेटरहरुलाई प्रदान गर्ने सटही सुविधा सम्वन्धमा
६४५ नेपालमा स्थापना भएका कुनै फर्म/कम्पनी वा संस्थाले विदेशी फर्म/कम्पनी वा संस्थाबाट लिएको सेवाको भुक्तानीको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
६४४ रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा पूर्वसञ्चालन खर्च बैकिङ्ग च्यानल मार्फत भित्र्याई लगानी रकममा गणना गर्न सम्बन्धमा
६४३ सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा स‌ंशोधन गरिएको सम्बन्धमा
६४२ भारतीय रुपैयाँको कारोवार सम्वन्धमा
६४१ प्रतितपत विना ड्राफ्ट/टि. टि. को माध्यमबाट गरिने आयातको भुक्तानी व्यवस्था सम्वन्धमा
६४० सन् २००५ भन्दा अघि निष्काशन भएका भा.रु. नोट सम्बन्धमा
६३९ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरिने आयात प्रतितपत्र कारोवार सम्बन्धी इ‍ प्रा् परिपत्र स‌ंख्या ५८० मा स‌शोधन
६३८ त्रिभुवन विमानस्थल स्थित मनिचेञ्जरहरुको कमिशन दरमा पुनरावलोकन गरिएको बारे
६३७ विप्रेषण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी इ. प्रा. परिपत्र संख्या:६३५ मा संशोधन
६३६ भारतीय रुपैया ५०० र १,००० दरका नोटहरुमा रहेको बन्देज हटाइएको सम्बन्धमा
६३५ विप्रेषण कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी इ्‍ प्रा परिपत्र संख्या ६२९ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा
६३४ सुन आयात तथा बिक्रि वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
६३३ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरिने आयात प्रतीतपत्र कारोबार सम्बन्धि इ. प्रा. परिपत्र संख्या ५८० मा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा
६३२ Forward कारोबार सम्बन्धी इ. प्रा. परिपत्र संख्या: ६०५ संशोधन सम्बन्धमा
६३१ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा
६३० चिनिया मुद्रा युआन (Yuan) मा हुने कारोवारका सम्बन्धमा
६२९ विप्रेषणको कारोवारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा
६२८ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतबाट आयात गरिने वस्तुका सम्बन्धमा
६२७ भारतवाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी Sofware खरिद गर्ने बारे
६२६ साप्ताहिक सञ्चिती विवरण पठाउने सम्बन्धमा
६२५ क्रेडिट कार्ड/प्रिपेड कार्ड/डेविट कार्ड जारी गर्ने व्यबस्था सम्बन्धी व्यवस्था वारे
६२४ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही दिने सम्बन्धमा
६२३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरुमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स (Derivatives) उपकरण सम्वन्धी कारोबार बारे
६२२ मेशिनरी तथा औजारहरु भाडामा प्रयोग गरे वापतको सटही सुविधा
६२१ प्याकेज टुर सम्वन्धी काम गर्ने टुर अपरेटरहरुलाई प्रदान गर्ने सटही सुविधा सम्वन्धमा
६२० विभिन्न प्रयोजनको लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही व्यवस्था सम्वन्धमा
६१९ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा (भारतबाहेक) वस्तु तथा सेवा (लिज समेत) आयात गर्दा बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा
६१८ प्रतीतपत्र विना ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट गरिने आयातको भुक्तानी व्यवस्था सम्बन्धमा
६१७ नगद परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्ने सम्बन्धमा
६१६ Cash Against Documents (CAD) को आधारमा मालसामान निकासी गर्ने बारे ।
६१५ नेपाली नागरिकले नगदमा राख्न सकिने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका सम्बन्धमा
६१४ एशियन क्लियरिङ्ग युनियनकौ कारौवारमा Nostro Account कौ प्रयौग र Vostro Account मा ब्याज प्रदान गर्ने सम्बन्धमा
६१३ इ.प्रा. परिपत्र संख्या ५५६ मा थप गरिएको वारे
६१२ Prepaid Remittance Card जारी गर्ने सम्बन्धमा
६११ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ३८३ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा
६१० सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
६०९ मनिचेन्जरहरुलाई भारतीय रुपैंयामा वट्टा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा
६०८ वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनीहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने सुविधा सम्वन्धमा
६०७ विनिमय दर निर्धारण तथा प्रकाशन गरिने विदेशी मुद्राहरुको सूचीमा केही मुद्राहरु थप गर्ने बारे
६०६ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् बमोजिम सूचीकृत भएका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने सम्बन्धमा
६०५ Forward कारोवार सम्वन्धमा
६०४ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋृण प्रदान गर्ने बारे ।
६०३ व्रिप्रेषक संस्था र मनिचेन्जरहरुले सटही गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने सम्वन्धमा
६०२ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतवाट प्रतीतपत्रमार्फत गरिने आयात सम्वन्धमा
६०१ इ.प्रा.परिपत्र संख्याः ४१९ मा संशोधन गर्ने सम्वन्धमा
६०० परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड/डेविट कार्ड जारी गर्ने व्यबस्था सम्वन्धमा ।
५९९ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५९८ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५६२ मा थप तथा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
५९७ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५८६ मा संशोधन गरिएको बारे ।
५९६ प्रतीतपत्र खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा ।
५९५ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ को सुन वितरण व्यबस्थामा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५९४ निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा ।
५९३ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५९२ ACU कारोवारमा कमिशन र SWIFT चार्ज सम्बन्धमा ।
५९१ इ.प्रा.परिपत्र संख्या ५५६ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५९० इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५७९ मा संशोधन गरिएको बारे ।
५८९ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतवाट आयात गर्न पाइने व्यबस्था बारे ।
५८८ भारतबाट फलाम आयात गर्दा ढुवानी खर्च वापतको सटही सुविधा सम्बन्धमा
५८७ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा (भारतबाहेक) वस्तु तथा सेवा (लिज समेत) आयात गर्दा बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा ।
५८६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरुमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात तथा डेरिभेटिभ्स (Derivatives) उपकरण सम्वन्धी कारोबार बारे ।
५८५ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५६२ मा थप तथा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
५८४ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५६१ मा थप गर्ने सम्बन्धमा ।
५८३ इ‍ प्रा परिपत्र स‌ख्या ५५६ मा श‌सोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५८२ इ प्रा परिपत्र स‌ख्या ३८३ मा स‌शोधन तथा थप गरिएको सम्बन्धमा ।
५८१ प्रतितपत्र विना ड्राफ्ट/टि टि को माध्यमबाट गरिने आयातको भुक्तानी व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५८० परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गरिने आयात प्रतितपत्र कारोवार सम्बन्धमा ।
५७९ निर्यातकर्ताहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण उपलव्ध गराउने बारे ।
५७८ विभिन्न प्रयोजनको लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५७७ राहदानी वापतको सटही सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था ।
५७६ विप्रेषण तथा मुद्रा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाइ जारी गरिएका निर्देशन सम्बन्धमा ।
५७५ मुद्रा सटहीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाइ जारी गरिएका निर्देशन सम्बन्धमा ।
५७४ सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्याविधि, २०६८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा।
५७३ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतबाट आयात गरिंदा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५७२ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतबाट आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५७१ होटलहरुले विदेशी विनिमय खरिद गर्ने व्यवस्था बारे ।
५७० सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधी, २०६८ मा स‌शोधान गरिएको सम्बन्धमा।
५६९ ग्लोबल टेण्डर अन्तर्गत भारतबाट आयात हुने बस्तु सम्बन्धमा ।
५६८ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण प्रदान गर्ने बारे ।
५६७ विदेशस्थित बै‌कमा खाता खोल्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५६६ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
५६५ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतबाट आयात गर्न पाइने व्यवस्था बारे ।
५६४ नेपाल र भुटान वीच कार्ड (डेविट/क्रेडिट/प्रि-पेड आदि) मार्फत हुने कारोवारको हिसाव मिलान सम्बन्धमा ।
५६३ निर्यातकर्ताहरुको लागि अग्रीम भुक्तानी प्रमाण पत्र जारी गर्ने बारे ।
५६२ परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५६१ नगद परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही गर्ने सम्बन्धमा ।
परिपत्र नं‌
विषय
३८१
३८२
३८३
३८४
३८५
३८६
३८७
३८८
३८९
३९०
३९१
निर्यात सम्वन्धी व्यवस्था :
३९७
३९८
३९९
४००
४०१
४०२
४०३
४०४
४०५
४०६
विदेशी मुद्रामा ऋण उपलव्ध गराउने वारे :
४०८
४०९
परिवर्त्य विदेशी मुद्रा खाता सम्वन्धी व्यवस्था :
४१०
४११
४१२
राहदानी वापतको सटही सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था :
४१३
४१४
भारत वाहेक अन्य मुलुकहरुको भ्रमणको लागि प्रदान हुने सटही सुविधा :
४१५
४१६
४१८
४१९
भारतीय रुपैयाँको कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था :
४२०
४२१
४२२
४२३
४२४
४२५
४२६
४२७
४२८
४२९
४३०
४३१
४३२
४३३
४३४
४३५
४३६
४३७
४३८
४३९
४४०
४४१
४४२
४४३
४४४
४४५
४४६
४४७
रद्द गरिएको ।
४४८
४४९
४५०
४५१
४५२
४५३
४५४
४५५
४५६
४५७
४५८
४५९
४६०
४६१
४६२
४६३
४६४
४६५
४६६
४६७
४६८
४६९
४७०
४७१
४७२
४७३
४७४
४७५
४७६
४७७
४७८
४७९
४८०
४८१
४८२ Power Purchase को लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले परिवर्त्य बिदेशी मुद्र खरिद गर्न पाउने बारे
४८३ बिदेशी मुद्रामा बिक्री गरेको हवाई टिकटको रिप्याट्रिएशन (Repatriation) बारे ।
४८४ रेमिटान्स कम्पनीहरुले आफनो खातामा परिवर्त्र्य बिदेशी मुद्रा राख्न सक्ने अवधी वारे ।
४८५ बिभिन्न प्रयोजनको लागि परिवर्त्य बिदेशी मुद्राको सटही सीमा बृद्धि बारे ।
४८६ अग्रिम भुक्तानी पठाउंदा राख्ने गरिएको १० प्रतिशत धरौटी फुकुवा वारे ।
४८७ बिद्युत खरिद वापत नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नु पर्ने परिवर्त्य बिदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति बारे ।
४८८ भिषा वापत संकलित नेपाली रुपैंयाको सटही सुविधा बारे ।
४८९ एसियन क्लियरिङ्ग यूनियन कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था ।
४९० FOB मुल्यको आधारमा प्रतितपत्र कारोवार गर्ने सम्बन्धमा ।
४९१ परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्न पाईने वस्तुको सम्बन्धमा ।
४९२ मनिचेन्जर निर्देशिका, २०६४ को संशोधन सम्बन्धमा ।
४९३ प्रतितपत्र बिना ड्राफ्‍ट / टि.टि. वाट गरिने आयातको भुक्तानी बारे ।
४९४ परिवर्त्र्य बिदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतवाट आयात गर्न पाइने बस्तुको सम्वन्धमा ।
४९५ एसियन क्लियरिङ्ग यूनियन कारोवार सम्बन्धी थप व्यवस्था ।
४९६ विदेशी मुद्रा कारोवार तथा रिप्याट्रिएशन सम्बन्धी व्यवस्था बारे ।
४९७ खाद्य पदार्थ आयातको लागि जारी हुने प्रतितपत्र सम्बन्धमा ।
४९८ खाद्य पदार्थ आयातको लागि जारी हुने प्रतितपत्र सम्बन्धमा ।
४९९ इ‌ प्रा परिपत्र संख्या ४७० सम्बन्धमा ।
५०० दालजन्य बस्तुको निर्यातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको सम्वन्धमा ।
५०१ बिभिन्न प्रयोजनको लागि परिवर्त्य बिदेशी मुद्राको सटही सीमा वृद्धि बारे ।
५०२ FOB मूल्यको आधारमा आयात गर्न पाउने सम्बन्धमा ।
५०३ प्रतितपत्र अन्तरगत भुक्तानी सम्वन्धमा ।
५०४ परिवर्त्य बिदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेण्टी सम्बन्धमा ।
५०५ बिदेशी पर्यटकहरुलाई परिवर्त्य बिदेशी मुद्रा सटही गरि दिने व्यबस्था सम्वन्धमा ।
५०६ इन्टरनेट मार्फत डेबिट/क्रेडिट जस्ता अन्तरराष्ट्रिय कार्डवाट बिदेशी मुद्रामा भुक्तानी स्वीकार गर्ने सम्वन्धमा ।
५०७ आयात सम्बन्धी थप व्यबस्था सम्वन्धमा ।
५०८ परिवर्त्य बिदेशी मुद्राको लगानी व्यबस्थापन तथा डेरिभेटिभस् (Derivatives) उपकरण सम्वन्धी कारोवार बारे ।
५०९ परिवर्त्य बिदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतवाट आयात गर्न पाइने व्यबस्था बारे ।
५१० इ.प्रा. परिपत्र संख्या ४९६ मिति: २०६६/३/९ को परिपत्रमा संशोधन गरिएको बारे ।
५११ एशियन क्लियरिङ्ग यूनियन कारोवार बारे ।
५१२ नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघमा आवद्ध कम्पनी/र्फमलाई सटही सुविधा उपलव्ध गराउने बारे ।
५१३ भारतीय रुपैयाँको कारोवार सम्बन्धमा । Indices
५१४ दालजन्य वस्तुको निर्यात सम्बन्धमा ।
५१५ सुन, चांदी आयात सम्वन्धी इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ३९० मा संशोधन गरिएको बारे ।
५१६ सुन, चांदी आयात सम्वन्धी व्यबस्थामा संशोधन गरिएको बारे ।
५१७ सुन, चांदी आयात सम्वन्धी व्यबस्थामा संशोधन गरिएको बारे ।
५१८ कच्चा ऊनको आयात व्यबस्था सम्बन्धी इ.प्रा. परिपत्र संख्या ३८७ संसोधन बारे ।
५१९ तिव्वतबाट हुने कच्चा ऊन र अन्य आयात कारोवार वारे ।
५२० तातोपानी भन्सार विन्दु मार्फत चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतबाट हुने कच्चा ऊन र अन्य आयात कारोवार वारे ।
५२१ राहदानी वापतक‌ो सटही सुविधा सम्वन्धी व्यवस्थामा स‌सोधन गरिएको बारे
५२२ सुन चाँदी आयात सम्वन्धी व्यवस्थामा संसोधन गरिएको बारे ।
५२३ प्रतितपत्र विना ड्राफ्ट/टिटि बाट गरिने आयातको भुक्तानी बारे ।
५२४ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ३८७ मा संशोधन वारे ।
५२५ भारतीय रुपैयाँको कारोवार सम्बन्धमा । ---- अनुसूची
५२६ सुन चाँदी आयात सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन ।
५२७ दालजन्य वस्तुहरुको निर्यात सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बारे ।
५२८ इर्न्भर्टर आयातमा रोक लगाईएको बारे ।
५२९ सुन आयात व्यवस्थामा संशोधन गरिएको वारे ।
५३० सुनचाँदी आयात सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको वारे ।
५३१ भारतीय रुपैयाँको कारोवार वारे ।
५३२ राहदानी वापतको सटही सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ।
५३३ सुनचाँदी आयात सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको वारे ।
५३४ भन्सार विन्दु सम्वन्धमा ।
५३५ निर्यातकर्ताहरूलाई शाखा/सम्पर्क/प्रदर्शन कक्ष जस्ता कार्यालयको लागि सटही सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा
५३६ Cash Against Documents (CAD) को आधारमा मालसामान निकासी गर्ने बारे ।
५३७ निर्यातकर्ताहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण उपलव्ध गराउने बारे ।
५३८ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सटही सुविधा प्रदान गर्ने बारे ।
५३९ अल्पकालीन कर्जा/ओभरड्राफ्ट सुविधा सम्बन्धमा ।
५४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशस्थित एजेन्सी बैंकहरुमा राख्न सक्ने विदेशी विनिमय मौज्दात सम्बन्धमा ।
५४१ प्रतित पत्र कारोवार सम्बन्धमा ।
५४२ विदेशी मुद्राको खरीद बिक्री कारोवार सम्बन्धमा ।
५४३ सुन चाँदी आयात तथा बिक्री व्यवस्था सम्बन्धमा ।
५४४ इ.प्रा. परिपत्र संख्याः ५४२ उपर संशोधन ।
५४५ सुन आयातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको सम्बन्धमा ।
५४६ इ.प्रा.परिपत्र संख्या ५४२ उपर दोश्रो संशोधन सम्बन्धमा।
५४७ इ.प्रा.परिपत्र संख्या ५४० उपर संशोधन सम्बन्धमा ।
५४८ खाद्य पदार्थ आयातको लागि जारी हुने प्रतीतपत्र सम्बन्धमा ।
५४९ इ.प्रा.परिपत्र संख्या ५४२ उपर तेश्रो संशोधन सम्बन्धमा ।
५५० इ.प्रा.परिपत्र संख्या ५३२ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५५१ सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधी, २०६७ लागू गरिएको सम्बन्धमा ।
५५२ चाँदि आयात सम्वन्धमा ।
५५३ परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतवाट आयात गर्न पाइने व्यबस्था बारे ।
५५४ राहदानी वापतको सटही सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था।
५५५ विदेश (भारत बाहेक) र भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने तथा अध्ययनरत विध्यार्थिहरुलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा सम्बन्धमा ।
५५६ भारतीय रुपैयाँको कारोवार सम्बन्धमा ।
५५७ सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि, २०६८ लागु गरिएको सम्बन्धमा ।
५५८ प्रतित पत्र अन्तर्गत भुक्तानी सम्बन्धमा ।
५५९ राहदानी वापतको सटही सुविधा सम्बन्धी इ.पा. परिपत्र स‌ख्या ५५४ मा स‌शोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
५६० निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा ।
   
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.