Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
विक्रम सम्वत २०७४ सालको बैंक विदाको सूची281.92 kB
List of Bank holidays for B. S. 2074270.06 kB

सूचना (Notices)

Size
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पद संख्या १० को अन्तिम नतिजा 58.78 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पद संख्या १० को संशोधित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम27.14 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पद संख्या १० को लिखित परीक्षाको नतिजा53.79 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पद संख्या १० को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम26.38 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पद संख्या १० को पुर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा170.35 kB
सहायक निर्देशक /अधिकृत तृतीय (प्रशासन सेवा) पद संख्या १० को परीक्षा कार्यक्रम1968.78 kB
सहायक निर्देशक /अधिकृत तृतीय (प्रशासन सेवा) पद संख्या १० को स्वीकृत नामावली791.34 kB
सहायक निर्देशक /अधिकृत तृतीय (प्रशासन सेवा) पदपूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना 36.84 kB
सहायक निर्देशक (CA/ACCA/CPA) पद संख्या ६ अन्तिम नतिजा59.92 kB
सहायक निर्देशक पद संख्या २५ अन्तिम नतिजा61.56 kB
सहायक निर्देशक (पद संख्या २५ र पद संख्या ६) लिखित परीक्षाको नतिजा77.98 kB
सहायक निर्देशक (पद संख्या २५ र पद संख्या ६) को परीक्षा सम्बन्धि सूचना554.12 kB
परिक्षा स्थगित सम्बन्धि सूचना 470.23 kB
सहायक निर्देशक (पद संख्या २५ र पद संख्या ६) पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा527.3 kB
अधिकृत तृतीय (प्रशासन सेवा-CA/CPA/ACCA)को पूर्व योग्यता परीक्षा सम्बन्धि सूचना295.07 kB
अधिकृत तृतीय (प्रशासन सेवा)को पूर्व योग्यता परीक्षा सम्बन्धि सूचना1964.72 kB
बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना 16.3 kB
सिभिल सब-इन्जीनियर (करार)को अन्तरबार्ताको नतिजा285.2 kB
बरिष्ठ सिभिल इन्जीनियर (करार) को अन्तरबार्ताको नतिजा268.08 kB
सहायक द्वितीय धनगढीको अन्तिम नतिजा 603.39 kB
सहायक द्वितीय सिद्धार्थनगरको अन्तिम नतिजा662.87 kB
सहायक द्वितीय नेपालगन्जको अन्तिम नतिजा 670.71 kB
सहायक द्वित्तिय बिराटनगरको अन्तिम नतिजा608.13 kB
सहायक द्वितीय पोखराको अन्तिम नतिजा617.18 kB
सहायक द्वितीय (सूचना प्रविधि) पदको परिक्षाको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना714.41 kB
अधिकृत तृतीय पदको अन्तिम नतिजा947.45 kB
बांकी बक्योता रकम चुक्ता गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना46.88 kB
पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा २०७०117.88 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) तर्फको पुर्वयोग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम44.68 kB
अधिकृत तृतीय (साधारण) तर्फको पाठ्यक्रम २०७२152.16 kB
दरखास्त फारम(सबै तहका लागी)64.48 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA)58.07 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)56.58 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.