Spokesperson and Information Officer
Mr. Laxmi Prapanna Niroula
Office-Tel: +977-1-4441045, 4419805(Ext:122)
Mob: +977-9851210919
Res-Tel: +977-1-4110354
Email: lprapanna@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


Online दरखास्त फाराम भर्ने Portal

Online Application Form Submission Portal  
 

बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
List of Holidays for 2076 B.S.  668.5 kB
वि.सं. २०७६ सालको बैंक बिदाको सूची  726.44 kB

सूचना (Notices)

Size
 
करार इन्जिनियर पदमा नियुक्तिको लागि अन्तिम नतिजा (२०७६।०६।०१)  348.54 kB
करार इन्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम (२०७६।०५।१९)  1274.37 kB
विज्ञापन नं. २५।२०७५ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको प्रतिक्षासूची (आ.ज समूह) को उम्मेदवारले सम्पर्क राख्न आउने सूचना (२०७६।०५।०३)   191.14 kB
इन्जिनियर (करार) पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना (२०७६।०५।०१)  956.37 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७३)1946 kB
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७४)1727.01 kB
सहायक द्रितीय खुल्ला प्ररियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६६/६७/६९6904.35 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB
सहायक द्वितिय खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६७ 593.8 kB
 

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
अधिकृत तृतीय (प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६  365.26 kB
प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६  1520.36 kB
प्राविधिक सेवा, सहायक द्वितीय(सूचना प्रविधि) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५66.64 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA),वाणिज्य कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तर्फको पुर्वयोग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम33.27 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA)214.92 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)58.6 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.