Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Nepalgunj, Bankey
Tel. : 977 81 520683
Fax :
977 81 520226
Email : nrbnep@nrb.org.np

Notices
• नेपालगंज कार्यालयको लागि सुर्खेत रोड तथा गुलरिया रोडसंग जोडिएको कार्यालय Boundary Wall भित्र वाहिर दुवै भागमा रंगरोगन गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना |  
• नेपालगंज कार्यालयको लागि Almunium Partition Work तथा Iron Caging, Maintenance Work सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना
• Invitation for Sealed Quotations for the Concrete Floor Construction at outside(east and north side of building) NRB Nepalgunj Office, Banke
• Invitation for Sealed Quotations for the Painting Works of the Main Office Building (Both Inner and Outer Surface) NRB Nepalgunj Office
• तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगंज कार्यलयको १.५ टनको एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना
• टेलिफोन (EPABX) सिस्टम तथा कम्प्युटर र कम्प्युटर सम्बन्धि सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७२/०७/१९)
सामान लिलामीको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन (वस) खरीद गर्नै वारेको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हेलिकप्टर भाडामा लिनेबारे गोप्य सिलबन्दी वोलपत्र अाव्हानको सूचना (2070/05/07)
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.