Nepal Rastra Bank

Nepalgunj, Bankey
Tel. : 977 81 520683
Fax :
977 81 520226
Email : nrbnep@nrb.org.np

Notices
• तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगंज कार्यलयको १.५ टनको एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना
• टेलिफोन (EPABX) सिस्टम तथा कम्प्युटर र कम्प्युटर सम्बन्धि सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७२/०७/१९)
सामान लिलामीको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन (वस) खरीद गर्नै वारेको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हेलिकप्टर भाडामा लिनेबारे गोप्य सिलबन्दी वोलपत्र अाव्हानको सूचना (2070/05/07)
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.