Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Nepalgunj, Bankey
Tel. : 977 81 520683
Fax :
977 81 520226
Email : nrbnep@nrb.org.np

Notices
• नेपालगंज कार्यालयको लागि १.६ टन क्षमताकाे ए.सी. खरिद र अतिथि गृह परिसरभित्र मुख्य तथा सहायक बाटोहरुको मर्मत सम्बन्धी दरभाउपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना   
• नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगंज कार्यालयको लागि व्राण्डेड अल इन वान कम्पुटर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना
• नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपालगंज कार्यालयको लागि वण्डल नोट र्यापिङ्ग मेसिन र विदेशी मुद्रा गिन्ती तथा भेरिफिकेशन मेसिन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना
• नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपालगंज कार्यालयको समान लिलामको शिलबन्दी बोलपत्र आहवनको (सूचना)
• नेपालगंज कार्यालयको आ.ब. २०७६/७७ का लागि मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना | (सो सूचीमा दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरु यसै सूचना साथ संलगन गरिएको छ )
• नेपालगंज कार्यलयको लागि व्राण्डेड कम्प्युटर तथा एयर कण्डिसनर मेसिन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना |
• नेपालगंज कार्यालयको लागि हेभिडयुटी नोट काउण्टिङ्ग खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना |
• नेपालगंज कार्यालयको लागि सुर्खेत रोड तथा गुलरिया रोडसंग जोडिएको कार्यालय Boundary Wall भित्र वाहिर दुवै भागमा रंगरोगन गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना |
• नेपालगंज कार्यालयको लागि Almunium Partition Work तथा Iron Caging, Maintenance Work सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना
• Invitation for Sealed Quotations for the Concrete Floor Construction at outside(east and north side of building) NRB Nepalgunj Office, Banke
• Invitation for Sealed Quotations for the Painting Works of the Main Office Building (Both Inner and Outer Surface) NRB Nepalgunj Office
• तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगंज कार्यलयको १.५ टनको एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना
• टेलिफोन (EPABX) सिस्टम तथा कम्प्युटर र कम्प्युटर सम्बन्धि सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७२/०७/१९)
सामान लिलामीको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन (वस) खरीद गर्नै वारेको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हेलिकप्टर भाडामा लिनेबारे गोप्य सिलबन्दी वोलपत्र अाव्हानको सूचना (2070/05/07)
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.