Spokesperson and Information Officer
Mr. Laxmi Prapanna Niroula
Office-Tel: +977-1-4441045, 4419805(Ext:122)
Mob: +977-9851210919
Res-Tel: +977-1-4110354
Email: lprapanna@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Pokhara, Kaski
Tel. : 061-462714, 061-465115
Fax :
977 061-462561
Email : nrbpkr@nrb.org.np

Notices
• पोखरा कार्यालयको मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन आउने सम्बन्धी सूचना   
• पोखरा कार्यालयको नव निर्मित पश्चिम गेटदेखि कार्यालय परिसरसम्म प्रवेशमार्ग र सेड निर्माण गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना   
• बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (पोखरा)
• पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर र एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर, एअर कन्डिसनर र नोट काउन्टीङ मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• पोखरा कार्यालयको सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• पोखरा कार्यालयको हवाइजहाज/हेलिकप्टर भाडामा लिने सम्बन्धि पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• पोखरा कार्यालयको लागि हवाईजहाज/हेलिकप्टर भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.