Nepal Rastra Bank

Payment Systems Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. :977 1 4419804/5/7
Fax :977 1 4443878

Email :
psdept@nrb.org.np

 
Notices
• National Payment System Development Strategy
• विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्था
• दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् स्वदेशी मुद्रामा गरिने वित्तीय सेवा सञ्चालन सम्वन्धमा
• विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन सम्वन्धमा
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2016 (Unofficial Translation)
• NCHL - IPS लागु हुने सम्बन्धी सूचना
• भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रले अनुमति लिने सम्बन्धि सूचना
• Licensing Policy for Payment Related Institutions 2073
• Payment and Settlement By Laws 2072 (Including first amendment 2073)
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.