Nepal Rastra Bank

Siddharthanagar, Rupandehi
Tel. : 977 71 520188, 520268
Fax :
977 71 520189
Email : nrbsid@nrb.org.np

Notices
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको गाडी(जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• गाडी (जीप) खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• एयर कन्डिसनर खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• सरसफाई सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०५/१७
सामान लिलामीको सूचना  
सवारी साधन भाडामा लिने बारेको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सरसफाइ सम्वन्धी कार्यको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने सम्वन्धि सूचना
विभिन्न कार्यालय तथा फुटकर सामान लिलाम सम्वन्धि सूचना
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.