Spokesperson and Information Officer
Dr. Gunakar Bhatta
Office-Tel: +977-1-4417497 (Ext:200)
Mob: +977-9851164200
Res-Tel: +977-1-4364200
Email: gunakarb@nrb.org.np

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Siddharthanagar, Rupandehi
Tel. : 977 71 520188, 520268
Fax :
977 71 520189
Email : nrbsid@nrb.org.np

Notices
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको सामान लिलामको सूचना
• नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयको मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना |
• १ थान Foreign Currency (FCY) Counting and Sorting (counterfeit) Machine आपूर्ति सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृति भएको सूचना |
• नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयको एयर कण्डिसनर खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृति भएको सूचना |
• नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयको CCTV Camera System सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृति भएको सूचना |
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको लागि ६ के.भि.ए क्षमताको अनलाइन युपिएस, सोमा लाग्ने ब्याट्री, ब्याट्री राख्नेको लागि स्टील –याक एवं एसेसोरिज खरिद तथा जडान गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना
• कम्प्युटर र प्रिन्टर आपूर्ति सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृति भएको सूचना
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
• सिद्धार्थनगर कार्यालयको गाडी(जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• गाडी (जीप) खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
• एयर कन्डिसनर खरिद गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
• सरसफाई सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७२/०५/१७
सामान लिलामीको सूचना
सवारी साधन भाडामा लिने बारेको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सरसफाइ सम्वन्धी कार्यको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने सम्वन्धि सूचना
विभिन्न कार्यालय तथा फुटकर सामान लिलाम सम्वन्धि सूचना
 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.