नेपालका बैंक/वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कार्डबाट भारतमा के कति नगद रकम झिक्न सकिन्छ ?

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड/एटिएम) बाट भारतमा एक दिनमा बढीमा भा.रु. १५ हजारसम्म तथा एक महिनामा भा.रु. १ लाखसम्म नगद झिक्न सकिन्छ । तर होटल, अस्पताल तथा औषधी पसलमा गरिने भुक्तानीका हकमा यो सीमा लागु हुँदैन ।