Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Siddharthanagar
पोखरा कार्यालयको विभिन्न कार्यालय उपकरणहरु तथा कम्प्युटरहरुको खरिद गर्ने कार्यसम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 20, 2020 December 7, 2020 12:00 pm December 7, 2020 12:30 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Dhangadi
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको कम्प्युटर खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 12, 2020 November 27, 2020 12:00 am November 27, 2020 12:00 am
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Nepalgunj
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Biratnagar
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Birgunj
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Invitation for Bids for the Construction of Infrastructure for Banknote Shredding and Briquetting System at Pokhara, Nepal Rastra Bank.