Assets and Service Management Department
Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Telephone:
Fax:
01-4414955
Key Functions
  • Construction of office infrastructures
  • Procurement of goods and services
  • Assets management
  • Service management
  • Logistics, events and external services management
Principal Officers
Executive Director
MR. RISHIKESH BHATTA
Director(s)
MR. BIMAL RAJ KHANAL
MR. RAJENDRA BHATTARAI
MR. DEVENDRA GAUTAM
Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
हवाई टिकट विक्रेता/ट्राभल्स एजेण्टहरुलाई मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना ।
Preparation of Master Plan with Detailed Architectural & Engineering (A/E) Design and Cost Estimation for the Construction of Physical Infrastructures at Nepal Rastra Bank (NRB), Biratnagar, Morang.
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/09/077/78
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/10/077/078
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/G/NCB/2/077-78
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत एवं आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
Re-Invitation for Sealed Quotations for the Construction of Store and Gardener’s Room at Nepal Rastra Bank, Baluwatar, Kathmandu
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना