नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्ता तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्दछ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा, निक्षेप तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी, भुक्तानी सेवासम्बन्धी, बजार मूल्य सम्बन्धी, वित्तीय पहुँच सम्बन्धी, मुद्रा सम्बन्धी, सरकारी आम्दानी तथा खर्च सम्बन्धी, शोधनान्तर तथा अन्तराष्ट्रिय वित्त सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक विषयमा आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने गर्दछ ।