नेपाल राष्ट्र बैंकले मुख्यतया के के काम गर्दछ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुख्यतयाः नेपाली मुद्रा तथा सिक्का निष्काशन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत दिने तथा तिनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनियम नीति तर्जुमा गर्ने, विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेण्टको रूपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी, फछ्र्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको प्रवर्द्धन एवम् नियमन गर्ने तथा तरलता व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गर्दछ ।