लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कसले गर्छ ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्दछ ।