लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा कति हुन्छ ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरूको समूह जमानीमा प्रति सदस्य बढीमा रु.३ लाख (विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभेाग गरी असल वर्गमा परेका सदस्यको हकमा बढीमा रु.५ लाख) को विना धितो लघु कर्जा र व्यवसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएको कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई बढीमा रु. ७ लाख र विगत २ वर्षदेखि कर्जा उपभेाग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्तिको हकमा बढीमा रु.१५ लाखसम्म धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ।