लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा ब्याजदर र सेवा शुल्क कति लिन्छ ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा जारी गरिएको ब्याजदर र सेवा शुल्क सम्बन्धी परिपत्रले तोके बमोजिमको ब्याजदर र सेवा शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो परिपत्र अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा बढीमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।