RTGS प्रणालीबाट कुन-कुन मुद्राको र कति रकमसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ ?

यस प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न सकिने मुद्राहरूमा नेपाली रुपैयाँ (NPR), अमेरिकी डलर (USD), युरो (EURO), ब्रिटिस पाउण्ड (GBP) र जापानी येन (JPY) रहेका छन् । नेपाली रुपैयाँ र जापानी येनको हकमा यस प्रणालीमार्फत २ लाख वा सोभन्दा बढी जतिसुकै रकमको भुक्तानी गर्न सकिन्छ भने अमेरिकी डलर, युरो र ब्रिटिस पाउण्डका हकमा २ हजारभन्दा बढी रकमको कारोबार यस प्रणालीमार्फत गर्न
सकिन्छ ।