इ-मनी भनेको के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको भौतिक नगदलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्ने गरी विद्युतीय वालेट, प्रिपेड कार्ड वा अन्य विद्युतीय उपकरणमा जम्मा गरिएको रकमलाई इमनी भनिन्छ । इमनीलाई Virtual Money पनि भनिन्छ ।