Point of Sale (POS) भनेको के हो ?

Point of Sale (PoS) भनेको विद्युतीय भुक्तानी स्वीकार गर्ने एक उपकरण हो जसको प्रयोगबाट विभिन्न मर्चेन्ट वा पसलहरूले ग्राहकले खरिद वा उपभोग गरेका बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी हाल उपलब्ध विभिन्न कार्डहरुमार्फत प्राप्त गर्न सक्छन् ।