Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
मुख्य भवनको उत्तरतर्फको भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) का लागि परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 210 million pieces of Nepalese Rupees 20 Denomination Paper Banknotes
सुरक्षा गार्ड बस्ने घर निर्माण गर्ने, सो माथि सेन्ट्री बनाउने तथा गेट मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको पश्चिमतर्फको वरंडा मर्मत गरी रेलिंग राख्ने र आवश्यक रंगरोगन गर्ने December 23, 2019 January 7, 2020 12:00 pm January 7, 2020 2:30 pm
अनुवाद गर्ने कार्यको लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुको वैयक्तिक विवरण पठाउने बारेको सूचना 20191201 2019-12-07 00:00:00 2019-12-04 00:00:00
मौद्रिक नीतिको लागि राय/सुझाव सम्बन्धमा 20181211 2019-12-20 00:00:00 2019-12-04 00:00:00