Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
थापाथली परिसरमा विद्युत प्यानल वोर्ड राख्ने कोठा निर्माण गरि नयाँ प्यानल वोर्ड जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिने सूचना तथा विज्ञापनहरुक लागि दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना
Managable Switch खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
थापाथली परिसर स्थित मुद्रा व्यस्थापन विभाग रहेको भवनको छतमा Prefab ट्रस निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
थापाथली परिसरको क्षतिग्रस्त मुख्य भवनको दक्षिण पूर्वी भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
(पून: प्रकाशित ) पुराना काम नलाग्ने सामान लिलामको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
मुख्य भवनको उत्तरतर्फको भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) का लागि परिवहन साधन भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
Invitation for Bids from Note Printing Pre-qualified Security Printers for the Designing, Printing & Supply of 210 million pieces of Nepalese Rupees 20 Denomination Paper Banknotes
सुरक्षा गार्ड बस्ने घर निर्माण गर्ने, सो माथि सेन्ट्री बनाउने तथा गेट मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना