नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य (Mission) के रहेको छ ?

“दीगो आर्थिक विकासका लागि अग्रगामी तथा प्रभावकारी मौद्रिक नीतिमार्फत समष्टिगत आर्थिक एवम् वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नु” नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको छ ।