Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयको १ थान जीप खरिद गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | October 24, 2021
Invitation for Sealed Quotation for the Construction of Toilet Block at NRB, Siddharthanagar Office October 21, 2021 November 9, 2021 12:00 pm November 9, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे नाेट काउन्टिङ्ग मेसिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
Re-invitation in the Bidding Document for the procurement of 1 unit office jeep at NRB Dhangadhi office. October 3, 2021 October 19, 2021 12:00 pm October 19, 2021 2:30 pm
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको सिलवन्दी दरभाऊपत्र आव्हानको सूचना । October 3, 2021 October 19, 2021 12:00 pm October 20, 2021 12:30 pm
Re-Invitation for Electronic Sealed Quotation for the Procurement of 10 units Branded Desktop Computer (AIO) & 8 Units 1.5 Ton Air Conditioner. September 24, 2021 October 10, 2021 12:00 pm October 10, 2021 2:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयमा कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकोड प्रिन्टर, प्रोजेक्टर र एयरकण्डिसनर खरिदको लागि पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । September 6, 2021 October 1, 2021 12:00 pm October 1, 2021 1:30 pm
Invitation for Bids for the Procurement of Vehicles September 21, 2021 October 21, 2021 12:00 pm October 21, 2021 1:00 pm
Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment
Construction of Parking Shed at NRB Premises September 7, 2021 September 22, 2021 12:00 pm September 22, 2021 1:00 pm