Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयको पुराना सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना May 18, 2023 June 2, 2023 12:00 pm June 2, 2023 11:30 am
Re-Invitation in the Bidding Document for the Procurement of 6 units of Air Conditioner for Nepal Rastra Bank Dhangadhi Office May 10, 2023 May 24, 2023 12:00 pm May 24, 2023 2:30 pm
Re-Invitation for Sealed Quotation for Bundle Note Counting Machine at NRB, Nepalgunj Office April 25, 2023 May 3, 2023 12:00 pm May 3, 2023 12:30 pm
Invitation in the Bidding Document for the Procurement of 6 units of Air Conditioner April 21, 2023 May 7, 2023 12:00 pm May 7, 2023 2:30 pm
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply, Delivery and Installation of Note Counting Machine March 24, 2023 April 9, 2023 12:00 pm April 9, 2023 1:30 pm
Invitation in the Bidding Document for Construction of Truss work at NRB Office February 20, 2023 March 9, 2023 12:00 pm March 9, 2023 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवासकाे भवन, झ्याल, ढाेका रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
बैंकनोट ब्रिकेट/स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि पुन: सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सार्वजनिक सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकन्डीसनरकाे खरिदकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।