Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयको ३० थान Skeleton Steel Rack खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्ने बारेको सूचना | June 9, 2022
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे डिप बाेरिङ गर्ने कार्यकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
First Amendment in Bidding document for Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipment April 25, 2022 April 29, 2022 12:00 am April 29, 2022 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । April 19, 2022
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipment and Software March 30, 2022 April 29, 2022 12:00 am April 29, 2022 1:00 pm
Invitation for Bids for the Procurement of 7 seater 4WD Diesel SUV
Invitation for Sealed Quotation for Design of Litigation Management System
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा डिप बाेरिङ गर्ने कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 17, 2022 April 5, 2022 12:00 pm April 5, 2022 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा रङराेगन गर्ने तथा डिप बाेरिङ कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्र खाेल्ने सम्बन्धी सूचना । March 20, 2022 2:00 pm