Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for sealed quotation for procurement of Computers (Branded)
नेपालगंज कार्यलयको लागि व्राण्डेड कम्प्युटर तथा १.५ टन क्षमताको ए.सी. खरिद गर्ने सम्बन्धी पुन: सिलावंदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना |
वीरगंज कार्यालयको कार्यालय भवन, अधिकृत आवास भवन, सुरक्षा समूह(सर्भिलेन्स ग्रुप) आवास भवन, अतिथि गृह र सोको पर्खाल रंगरोगन गर्ने सम्बन्धी खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना
Invitation for Bids for the Construction of Prefab Structure at Terrace of Two Storey Building at Baluwatar
सिद्धार्थनगर कार्यालयको लागि आवश्यक १ (एक) थान Foreign Currency Counting and Sorting (counterfeit) Machine आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Regarding Purchasing of Computers, Air Conditioners and Note Counting Machine.
Dhangadhi Office – Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Reconstruction Work at NRB Dhangadhi Office Premises.
Dhangadhi Office – Invitation for Sealed Bids for the Painting Works at NRB Dhangadhi Office Premises.
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना