Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको पुरानो जेनेरेटर, सम्पति, फुटकर फर्निचर तथा फुटकर अन्य सामानहरुको लिलामको सूचना
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालय अधिकृत आवास गृहमा सोलार हिटर जडान, कम्प्युटर नेटवर्किंग/वायरिंग र सिसिटिभी जडान सम्बन्धि कार्य गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
७ (सात) थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
सवारी साधन लिलाम गर्ने पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगन्ज कार्यालयको लागि एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सिद्दर्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
"Nepal Rastra Bank 60 years" नामक पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी पूनः ७ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगन्ज कार्यालयको नेटवर्किंग कार्य, बाथरुम (शौचालय) मर्मत र अल्मुनियम पार्टिसन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Heavy Duty Photocopy Machine आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना