Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Dhangadhi Office – Invitation for Sealed Bids for the Painting Works at NRB Dhangadhi Office Premises.
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना
सिद्धार्थनगर कार्यालयको लागि ६ के.भि.ए क्षमताको अनलाइन युपिएस, सोमा लाग्ने ब्याट्री, ब्याट्री राख्नेको लागि स्टील –याक एवं एसेसोरिज खरिद तथा जडान गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Siddharthanagar Office – Invitation for Sealed Quotation for CCTV Camera supply and installation with all required accessories
Siddharthanagar Office – Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Computer & Printer.
Siddharthanagar Office – Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Air Conditioner
नेपाल राष्ट्र बैंक सामाचारपत्र विशेषांक (२०७६) र डायरी छपाई गरी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना: NCB No.: 05/075-76 and 06/075/76.
पुराना यस बैंकलाई काम नलाग्ने सम्पति तथा फुटकर फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना