Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
६ के.भि.ए. क्षमताको ६ थान अनलाइन युपिएस खरिद तथा जडान गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको उत्तरतर्फ र आवासक्षेत्रको वरिपरिको पर्खालमा फलामको रेलिंग राख्ने
Nepalgunj Office – Invitation for Sealed Quotation for Aluminium Partition Work and Iron Caging, Maintenance Work
सिद्दार्थनगर कार्यालयको KIA Sportage Jeep लिलाम बिक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पून: सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)
Dhangadhi Office – Invitation for Sealed Quotation for Door, Windows and Railings Repair
Notice of Intent Cement Concrete Interlocking Block Pavement
सिद्दार्थनगर कार्यालयको KIA Sportage Jeep लिलाम बिक्रीको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधनहरु बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
कम्प्युटर, नोट कौन्टिंग मेशिन, स्टिल दराज, जेनेरेटर लगायत अन्य विविध समान सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने बारेको सूचना
Dhangadhi Office – Invitation for Sealed Quotation for 100 KVA Voltage Stabilizer (Published for the second time)