Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी/ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना | November 11, 2021 December 12, 2021 12:00 pm December 12, 2021 1:00 pm
Bid Cancellation Notice
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयकाे AIO कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकोड प्रिन्टर र प्रोजेक्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । October 29, 2021
Notice on Result of the Invitation for Prequalification IFP No. NRB/BANKNOTE/PQ/01/078/79
Invitation for Bids for the Construction of Residential Building for Director at Nepal Rastra Bank, Siddharthanagar, Rupandehi October 28, 2021 12:00 pm October 28, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकण्डिशनर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । September 23, 2021
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयको १ थान जीप खरिद गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | October 24, 2021
Invitation for Sealed Quotation for the Construction of Toilet Block at NRB, Siddharthanagar Office October 21, 2021 November 9, 2021 12:00 pm November 9, 2021 1:00 pm
First Amendment on the International Invitation for “Prequalification of Bidders for Designing, Minting, Supply and Delivery of Nepalese Circulation Coins”
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे नाेट काउन्टिङ्ग मेसिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।