Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको ग्रास कटर मेशिन र एयर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको पश्चिमपर्फ पर्खाल, स्टोर, पार्किंग र सेन्ट्रीपोष्टको निर्माण गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको उत्तरतर्फको २ तले भवनमा बिद्धुतीकरणका लागि मेन लाइनको केवल जडान गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार परिसरमा सामान्य सेवा विभाग, संस्थागत योजना विभाग र आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग रहेको भवनमा रेट्रोफिटिंग र अन्य मर्मतसम्बन्धि कार्यको बोलपत्र आह्वानको सूचना
विरगंज कार्यालयको १२५ के. भी. ए. क्षमताको जेनेरेटर आपूर्ति तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको पुरानो जेनेरेटर, सम्पति, फुटकर फर्निचर तथा फुटकर अन्य सामानहरुको लिलामको सूचना
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालय अधिकृत आवास गृहमा सोलार हिटर जडान, कम्प्युटर नेटवर्किंग/वायरिंग र सिसिटिभी जडान सम्बन्धि कार्य गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
७ (सात) थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
सवारी साधन लिलाम गर्ने पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना