Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
धनगढी कार्यालयको Branded Desktop Computer खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
Sealed Quotation notice for Printing Calendar, NRB Special News and Diary
एप्लिकेशन सर्भेर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारे शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन(टाटा सफारी जीप) लिलामको सूचना
Manageable Switch खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सुरक्षा गार्ड बस्ने घर निर्माण गर्ने, सो माथि सेन्ट्री बनाउने तथा गेट मर्मत गर्ने कार्य बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन लिलामको बोलपत्र आहवानको सूचना
सिद्धार्थनगर कार्यालयको गाडी(जीप) खरिद गर्ने बारेको पुनः शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना