Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
शिद्दार्थनगर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना
पोखरा कार्यालयको कार्यालय भवनको रंगरोगन तथा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगन्ज कार्यालयको पुरानो सवारी साधन लिलामको सूचना
Tender about Generator(100KVA) Purchasing
Sealed Quotation about Painting (Dhangadi)
धनगढी कार्यालयको Branded Desktop Computer खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
Sealed Quotation notice for Printing Calendar, NRB Special News and Diary
एप्लिकेशन सर्भेर लगायतका सामानहरु खरिद गर्ने बारे शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको सवारी साधन(टाटा सफारी जीप) लिलामको सूचना
Manageable Switch खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना