Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपालगंज कार्यालयको ४ थान नोट काउटिंग मेशिन खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सरसफाई सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलन को लागी हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको तोडा चलान(Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिनेबारे सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)
सिद्धार्थनगर कार्यालयको १६० केभिए जेनेरेटरको पूर्ण सर्भिसिंग(Overhauling) गर्ने बारेको सूचना
डिजिटल डिस्प्ले नोटिस बोर्ड खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
test
sdfsdfs
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना