Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
कदर-पत्र माउन्टिंग गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
Antivirus खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर र एअर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
धनगढी कार्यालयको एयर कन्डिसनर खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना
Kaspersky Antivirus खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यलय परिसरको पर्खाल लगायत संरचना निर्मण गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको २०० के. भी. भोल्टेज स्टेब्लाइजर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
पोखरा कार्यालयको आर्मी क्वाटर बिल्डिङको छतको सेन्ट्रीपोष्ट Dismantle गरी निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
जनकपुर कार्यालयको Note Counting Machine (Medium) आपूर्ति गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको ब्रान्डेड कम्पुटर, एअर कन्डिसनर र नोट काउन्टीङ मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना