Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
थापाथली परिसरमा विद्युत प्यानल वोर्ड राख्ने कोठा निर्माण गरि नयाँ प्यानल वोर्ड जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिने सूचना तथा विज्ञापनहरुक लागि दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना
Managable Switch खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
थापाथली परिसर स्थित मुद्रा व्यस्थापन विभाग रहेको भवनको छतमा Prefab ट्रस निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
थापाथली परिसरको क्षतिग्रस्त मुख्य भवनको दक्षिण पूर्वी भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
(पून: प्रकाशित ) पुराना काम नलाग्ने सामान लिलामको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
मुख्य भवनको उत्तरतर्फको भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको पश्चिमतर्फको वरंडा मर्मत गरी रेलिंग राख्ने र आवश्यक रंगरोगन गर्ने December 23, 2019 January 7, 2020 12:00 pm January 7, 2020 2:30 pm
मौद्रिक नीतिको लागि राय/सुझाव सम्बन्धमा 20181211 2019-12-20 00:00:00 2019-12-04 00:00:00