Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको लागि हवाईजहाज/हेलिकप्टर भाडामा लिने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सवारी साधन (जीप) खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
Managable Switch को specification परिवर्तन भएको सूचना
थापाथली परिसरमा विद्युत प्यानल वोर्ड राख्ने कोठा निर्माण गरि नयाँ प्यानल वोर्ड जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिने सूचना तथा विज्ञापनहरुक लागि दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना
Managable Switch खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
थापाथली परिसर स्थित मुद्रा व्यस्थापन विभाग रहेको भवनको छतमा Prefab ट्रस निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
थापाथली परिसरको क्षतिग्रस्त मुख्य भवनको दक्षिण पूर्वी भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
(पून: प्रकाशित ) पुराना काम नलाग्ने सामान लिलामको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
मुख्य भवनको उत्तरतर्फको भाग भत्काउने बारेको सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना