Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation in the Bidding Document for the Construction of Pre Fab Structure at Director’s Quarter
Interior Partition Works of Banking and Currency Section of Nepal Rastra Bank, Siddharthanagar
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयकाे सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानको सूचना September 10, 2022
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे ब्रिकेट भण्डारण गर्ने वेयर हाउस तथा डिप बाेरिङकाकाे लागि प्लम्बीङ तथा माेटरिङ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । September 9, 2022 September 25, 2022 12:00 pm September 25, 2022 2:00 pm
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान् सूचना संशोधन सम्बन्धमा
Independent Examination of Refinance, Business Continuity and Subsidized Loan
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयको डेस्कटप कम्प्यूटर, नोट काउन्टिङ्ग र ए.सी.मेसिन खरिद सम्बन्धि शीलबन्दी दरभाउपत्र आवह्रान गरेको सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयको लागि २ थान ने. रु काउन्टिंग मेसिन र १ थान वि.मु. नोट काउन्टिंग मेसिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयको ५ थान All in One Branded Desktop खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना | August 24, 2022 September 8, 2022 12:00 pm September 8, 2022 2:30 pm
Invitation for Online Sealed Quotation for Procurement of Inventory Management System August 14, 2022 August 29, 2022 12:00 am August 29, 2022 12:13 am