Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना December 18, 2022
Invitation for sealed quotation for procurement of Air Conditioner(Inverter Type) December 11, 2022 December 21, 2022 12:00 pm December 21, 2022 2:00 pm
आशयपत्र (EOI) मुल्यांकन गरी संक्षिप्त सूची (Short Listing) तयार पारिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको BSBS मेसिनबाट निस्केकाे ब्रिकेट राख्न निर्माण गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयको नोट काउन्ङ्गि मेसिन खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना October 19, 2022 12:00 pm October 19, 2022 2:00 pm
Re-Invitation in the Bidding Document for the Construction of Pre Fab Structure at Director’s Quarter September 30, 2022 October 14, 2022 12:00 pm October 16, 2022 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे प्लम्बीङ तथा माेटरिङ सम्बन्धी दोश्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । October 14, 2022 12:00 pm October 14, 2022 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयकाे ए.सी.खरिद सम्बन्धी दाेस्राे पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेकाे सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएकाे सूचना