Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Tender Notice NRB Birgunj (2077-09-14)
बैकिङ्ग विभाग, थापाथली परिसरमा रहेका यस बैंकलाई काम नलाग्ने पुराना सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरुको लिलाम गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना December 21, 2020
पोखरा कार्यालयको विभिन्न कार्यालय उपकरणहरु तथा कम्प्युटरहरुको खरिद गर्ने सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना December 9, 2020 December 17, 2020 12:00 pm December 17, 2020 12:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको कम्प्युटर खरिदको लागि दाेश्राे पटक पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयको कम्प्युटर खरिदको लागि दोश्रो पटक पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 30, 2020 December 8, 2020 12:00 pm December 8, 2020 2:00 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Pokhara
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Siddharthanagar
पोखरा कार्यालयको विभिन्न कार्यालय उपकरणहरु तथा कम्प्युटरहरुको खरिद गर्ने कार्यसम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 20, 2020 December 7, 2020 12:00 pm December 7, 2020 12:30 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-BSBS Dhangadi
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको कम्प्युटर खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना November 12, 2020 November 27, 2020 12:00 am November 27, 2020 12:00 am