Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipment April 13, 2021 May 13, 2021 12:00 pm May 13, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे नाेट काउन्टिङ्ग मेसिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकण्डिशनर खरिद सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 25, 2021 April 2, 2021 12:00 pm April 2, 2021 1:00 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.04/077-78
Re-Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipments March 24, 2021 April 8, 2021 12:00 pm April 8, 2021 1:00 pm
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/Works/NCB/08/077/78
दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना ।
Invitation for Bids for the Procurement of Vehicles
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.02/077-78 and NRB/ASMD/IT/G/NCB/1.03/077-78
यस कार्यालयकाे आन्तरिक प्रशासन र अनुसन्धान फाँटमा आल्मुनियम पार्टिसन गरी उपयुक्त कार्यस्थल निर्माण गर्ने तथा अधिकृत आवासमा भर्याङ्गकाे पछाडि झ्यालमा आल्मुनियम फ्रेम लगाउने कार्यकाे लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना