Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको अतिथि आवास गृहतर्फको पर्खाल (Boundary Wall) तथा पुर्वतर्फको गेट निर्माण गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
सिसिटिभी क्यामेरा खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
बगैचाको मर्मत, सम्भार (पुनसंरचना) बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सिद्धार्थ नगर कार्यालयको मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनको भुइँ तल्लामा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नोट गन्ने मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
डेस्कटप कम्प्यूटर, ल्यापटप र फोर ईन वन लेसर प्रिन्टर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
ढल, सेफ्टी ट्यांक र बाटो निर्माण गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
नेपाली खाम तथा फाइल छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
पुराना काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गर्ने सुचना