Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको लिलामी सम्बन्धि सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र (विद्ममान टेलिफाेन एक्स्चेन्ज अपग्रेड गर्ने)
टेलिफोन एक्सचेन्ज अपग्रेड गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना
सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको उत्तरतर्फको २ तले भवनमा विद्धुतिकरणका लागि मेनालाइनको केवल जडान गर्ने सम्बन्धि कार्यको (पुनः) सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
पोखरा कार्यालयको ग्रास कटर मेशिन र एयर कन्डिसनर खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको पश्चिमपर्फ पर्खाल, स्टोर, पार्किंग र सेन्ट्रीपोष्टको निर्माण गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको उत्तरतर्फको २ तले भवनमा बिद्धुतीकरणका लागि मेन लाइनको केवल जडान गर्ने सम्बन्धि कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार परिसरमा सामान्य सेवा विभाग, संस्थागत योजना विभाग र आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग रहेको भवनमा रेट्रोफिटिंग र अन्य मर्मतसम्बन्धि कार्यको बोलपत्र आह्वानको सूचना