Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेटवर्किंग र सो सम्बन्धी एसेशोरिज़ खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
ढल निकास तथा बर्षादको पानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना
कुर्ची आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
४ थान सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको पुनः सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
"Nepal Rastra Bank 60 years"नामक पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
सिद्धार्थनगर कार्यालयको रंगरोगन सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
अतिथि आवास गृह परिसरमा पानीको फोहोरा निर्माण तथा कर्मचारी सभाहल र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको कार्यालय रहेको हल रंगरोगन गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरको पश्चिमतर्फ पर्खाल, स्टोर, पार्किंग र सेन्ट्रीपोस्टको निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
बगैंचा मर्मत, सम्भार (पुनसंरचना) बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
बैंककाे बालुवाटार परिसरमा रहेका ए र बी ब्लक भवनमा रङ्गरोगन सम्बन्धी कार्यकाे सिलबन्दी बोलपत्र अाह्वानकाे सूचना ।