Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation in the Bidding Document for the Procurement of 6 units of Air Conditioner April 21, 2023 May 7, 2023 12:00 pm May 7, 2023 2:30 pm
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply, Delivery and Installation of Note Counting Machine March 24, 2023 April 9, 2023 12:00 pm April 9, 2023 1:30 pm
Invitation in the Bidding Document for Construction of Truss work at NRB Office February 20, 2023 March 9, 2023 12:00 pm March 9, 2023 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवासकाे भवन, झ्याल, ढाेका रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
बैंकनोट ब्रिकेट/स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि पुन: सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सार्वजनिक सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकन्डीसनरकाे खरिदकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे कम्पाउन्ड भित्रकाे पिच बाटाे मर्मत गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । December 22, 2022
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना January 20, 2023 January 28, 2023 12:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको January 19, 2023